Công cụ làm đẹp HTML - CSS - Javascript

LÀM ĐẸP CODE JAVA HOẶC HTML

Copy mã html hoặc CSS vào đây sau đó click LÀM ĐẸP CODEHTML, CSS, Javascript formatting: