Công cụ Trình tạo đoạn trích SERP (SERP Snippet)

Google sẽ hiển thị cả tiêu đề trang web của bạn cũng như mô tả meta trong kết quả tìm kiếm (SERP Snippet).