Ngôn ngữ CSS

Ngôn ngữ CSS

Thiết kế giao diện   12-01-2018 bởi   Mai Duc Thach

CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ định kiểu xếp tầng, qui định qui tắc định dạng, hiển thị nội dung của các phần tử trong tài liệu HTML.

Tối ưu  nội dung ngữ nghĩa trang web SEO

Tối ưu nội dung ngữ nghĩa trang web SEO

Kiến thức SEO   11-01-2018 bởi   Mai Duc Thach

Sử dụng một số thẻ trong HTML để phân chia ngữ nghĩa trang web, bố cục trang web theo từng phần. HTML5 Doctype, thẻ header, thẻ aside, thẻ article, thẻ section, thẻ footer, thẻ nav, thẻ detail

Tối ưu SEO Offpage

Tối ưu SEO Offpage

Kiến thức SEO   11-01-2018 bởi   Mai Duc Thach

Tiếp thị mạng xã hội là hoạt động gia tăng lượng truy cập website thông qua các trang web mạng xã hội. Thông qua mạng xã hội, người tham gia có thể chia sẻ bài viết, bày tỏ đánh giá của của mình để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Tối ưu SEO Onpage

Tối ưu SEO Onpage

Kiến thức SEO   11-01-2018 bởi   Mai Duc Thach

Tối ưu Onpage là việc tiến hành tối ưu nội dung của trang thân thiện với công cụ tìm kiếm, góp phần thúc thứ hạng của trang đạt được vị trí cao trên công cụ tìm kiếm.

Cách thức giao tiếp giữa Trình duyệt Web với Máy chủ Web

Cách thức giao tiếp giữa Trình duyệt Web với Máy chủ Web

Kiến thức website   29-07-2016 bởi   Trần Thị Huyền

Trình duyệt Web là một phần mềm ứng dụng cho phép xem và tìm hiểu thông tin trên Internet. Thông qua trình duyệt Web, người dùng có thể tương tác với các văn bản, hình ảnh, phim… trên bất cứ trang web nào bắt đầu từ việc truy cập thông việc việc nhập URL vào thanh địa chỉ.

Khái niệm chung về SEO

Khái niệm chung về SEO

Kiến thức SEO   29-07-2016 bởi   Trần Thị Huyền

Tối ưu công cụ tìm kiếm (SEO – Search Engine Optimization) bao gồm các kỹ thuật được sử dụng để thúc đẩy trang web của bạn đạt được vị trí cao trong trang kết quả tìm kiếm của công cụ tìm kiếm.

Tiến trình SEO Website

Tiến trình SEO Website

Kiến thức SEO   29-07-2016 bởi   Trần Thị Huyền

Quảng bá website trên công cụ tìm kiếm (SEM - Search Engine Marketting) là sự tổng hợp của nhiều phương pháp tiếp thị nhằm đưa website của bạn lên vị trí mong muốn trong kết quả tim kiếm trên Internet.