Tối ưu SEO Onpage

Tối ưu Onpage là việc tiến hành tối ưu nội dung của trang thân thiện với công cụ tìm kiếm, góp phần thúc thứ hạng của trang đạt được vị trí cao trên công cụ tìm kiếm.

Nội dung của thẻ tiêu đề (title)

- Nội dung thẻ title gồm từ 5-15 chữ, không quá 57 ký tự. Không đặt nội dung thẻ title giống nhau trên tất cả các trang.
- Là một cụm từ hoàn chỉnh về nội dung và tránh dùng phụ từ và phải liên quan 100% nội dung trang web.
- Từ khóa quan trọng nhất của trang nên đặt tại vị trí bắt đầu của thẻ title. Không nhồi nhét quá 10 từ khóa được phân cách bởi dấu (,).
- Tên thương hiệu có thể được đặt ở phần cuối của thẻ title và được phân cách với phần đằng trước bởi dấu (-) hoặc (|). Tránh trường hợp đặt nội dung thẻ title chỉ bao gồm tên thương hiệu.
- Thẻ title đặc biệt quan trọng nên đặt ngay sau thẻ mở head của tài liệu html và là một trong những yếu tốt quan trọng nhất trong xếp hạng từ khóa. Nó thường xuất hiện trong phần tiêu đề trong kết quả tìm kiếm của Google.

Thuộc tính content của thẻ mô tả (meta description)

-  Thuộc tính content của thẻ meta description gồm 14-30 chữ, có chiều dài trong khoảng 80-160 ký tự.
- Nội dung tránh nhồi nhét từ khóa, không đặt thẻ mô tả giống nhau cho tất cả các trang. Thẻ mô tả phải liên quan trên 86% nội dung trang web.
- Nội dung phải dễ đọc, không sử dụng ký tự đặc biệt; tập trung hướng vào đúng mục tiêu của trang, mô tả cho nội dung của trang và từ khóa chính.
- Tháng 9/2009, Google tuyên bố thẻ meta description không tác động đến thứ hạng từ khóa Google, thường hiển thị trong phần mô tả của kết quả tìm kiếm với khoảng 70-80 ký tự trong dòng và có tác động khi người xem chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Nội dung thẻ nội dung (body)

- Nội dung có ít nhất 500 từ với mật độ từ khóa trong khoảng 3-5%.
- Nội dung hướng tới người dùng, chất lượng cao, không sao chép, rõ ngữ nghĩa, không có lỗi chính tả và không đặt nhiều quảng cáo. Nội dung bài viết hướng về người dùng chứ không phải đối phó với công cụ tìm kiếm.
- Có thể đặt liên kết đến các trang khác trong site hoặc ngoài site nhưng phải cùng chủ đề.
- Nội dung thẻ body phải bao gồm các thẻ danh sách (ol, ul, dl), bảng biểu (table), hình ảnh (img), đoạn văn (p), các thẻ tiêu đề (h1-h6).

Liên kết trong trang (a href)

- Trong mỗi trang nên đặt ít nhất 10 liên kết nội (các trang khác trong website) và ít nhất 5 liên kết ngoại (các trang khác ngoài website), đặt thuộc tính title gồm từ khóa để mô tả cho liên kết. Tránh trường hợp đặt quá ít liên kết nội và không được đặt trên 100 liên kết ngoại trong trang, tránh liên kết đến các trang kém chất lượng. Xung quanh liên kết nên có các từ khác.
- Sử dụng từ khóa trong văn bản liên kết. Tránh đặt liên kết cho hình ảnh, tránh đặt liên kết mà không có văn bản liên kết, không đặt văn bản liên kết giống nhau cho các liên kết khác nhau, tránh đặt một vùng văn bản trong đó mỗi một từ là một liên kết
- Văn bản liên kết phải mô tả nội dung mà liên kết đó trỏ tới. Nó là một tham chiếu tham khảo và dùng để cung cấp thêm thông tin cho trang.