Khái niệm chung về SEO

Tối ưu công cụ tìm kiếm (SEO – Search Engine Optimization) bao gồm các kỹ thuật được sử dụng để thúc đẩy trang web của bạn đạt được vị trí cao trong trang kết quả tìm kiếm của công cụ tìm kiếm.

TỐI ƯU CÔNG CỤ TÌM KIẾM

(SEO – Search Engine Optimization)

bao gồm các kỹ thuật được sử dụng để thúc đẩy trang web của bạn đạt được vị trí cao trong trang kết quả tìm kiếm của công cụ tìm kiếm. Nó là một thành phần trong quá trình tiếp thị trang Web của bạn đến người dùng, để xây dựng hình ảnh thương hiệu của bạn ra ngoài xã hội.

Các công cụ tìm kiếm hiện nay
Gerard Salton

Gerard Salton

1927 – 1995

Cha đẻ của công nghệ tìm kiếm hiện đại

Alan Emtage

Alan Emtage

1964 –

Tác giả công cụ tìm kiếm đầu tiên Archie

Scott Banister

Scott Banister

1975 –

Cha đẻ của ý tưởng Quảng cáo trả phí PPC

Công cụ tìm kiếm hoạt động như thế nào?

Thu thập dữ liệu
(Crawling)

Là quá trình thu thập tất cả những gì liên quan đến trang web. Nó được thực hiện thông qua một phần mềm gọi là crawler (trình thu thập) hay spider (con nhện).
Google bot tìm kiếm dữ liệu

Lập chỉ mục
(Indexing)

Là quá trình tạo ra chỉ mục cho tất cả các trang web lấy được và lưu nó trong một CSDL khổng lồ mà sau này nó có thể được truy xuất. Về cơ bản nó là một cụm từ có tính mô tả tốt nhất trong trang (từ khóa).
Lập chỉ mục từ khóa

Xử lý tìm kiếm
(Processing)

Khi có 1 yêu cầu tìm kiếm, công cụ tìm kiếm sẽ xử lý nó: so sánh chuỗi tìm kiếm trong yêu cầu tìm kiếm với các trang được lập chỉ mục trong CSDL.
Xử lý dữ liệu tìm kiếm

Tính toán mức độ liên quan
(Calculating Relevancy)

Khi có nhiều hơn một trang có chứa chuỗi tìm kiếm, công cụ tìm kiếm sẽ tính toán mức độ liên quan của chúng tới các trang web được lập chỉ mục để sắp xếp thứ tự của chúng.
Tính toán độ liên quan của dữ liệu

Lấy kết quả
(Retrieving Results)

Lấy kết quả phù hợp nhất trả về trình duyệt cho người dùng.
Hiển thị kết quả tìm kiếm

Kỹ thuật SEO được phân thành 2 loại lớn

SEO mũ trắng

- Phù hợp với những chỉ dẫn SEO của công cụ tìm kiếm.
- Không liên quan đến bất kỳ sự lừa dối nào.
- Nội dung chỉ mục của công cụ tìm kiếm phù hợp với nội dung của trang.
- Trang Web được tạo ra không chỉ công cụ tìm kiếm mà cả người dùng.
- Trang Web có chất lượng nội dung tốt, hữu ích với người xem.
Seo mũ trắng
Seo mũ đen

SEO mũ đen

- Chỉ cố gắng tăng thứ hạng trên công cụ tìm kiếm, liên quan đến sự lừa dối.
- Chuyển hướng người dùng từ một trang thân thiện người dùng sang trang kém thân thiện hơn để SEO.
- Xây dựng hệ thống tìm kiếm lừa người dùng (che đậy chiến thuật SEO – Cloaking SEO).
- Sử dụng văn bản ẩn hoặc ẩn dưới nền trang, chữ quá nhỏ, hoặc che đậy chúng trong những mã HTML không phải khung.
- Lặp đi lặp lại từ khóa trong thẻ meta (nhồi nhét meta).
- Tính vị trí từ khóa trong một trang để nâng cao số lượng, mật độ, trọng lượng từ khóa trong trang (nhồi nhét từ khóa).
- Tạo ra trang web chất lượng thấp chứa rất ít nội dung nhưng lại dùng nhiều cụm từ khóa giống nhau, hoặc tạo ra quá nhiều trang giống nhau.
- Tạo ra một phiên bản giả mạo của một trang web phổ biến, sau đó chuyển người dùng sang trang không có liên quan (cướp trang).